amdanom ni

Canolfan Ymddiriedolaeth Adsefydlu Wedi Anaf i'r Ymennydd Cymru (BIRT)- Tŷ Aberdafen ydyw ein canolfan anaf i'r ymennydd cyntaf yng Nghymru. Mae Tŷ Aberdafen wedi'i leoli yn Yr Avenue, Machynys, Caerfyrddin ger y Llynnnoedd Delta, rhyw chwarter milltir o ganol tref Llanelli, mae yna gyfleuster hamdden mawr gerllaw yn ogystal â siopau, meddygfeydd a deintyddion a chysylltiadau trafnidiaeth cyhoeddus.

CSSIW rating