Gyfarfod rhai o'r bobl sydd wedi elwa ar yr ymennydd adsefydlu anaf a gweld sut y gallaiTy Aberdafenchi neu eich teulu helpu.