Referrals

Rydym yn derbyn mynegiadau o ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, ac yn derbyn atgyfeiriadau o ystod eang o asiantaethau, yn cynnwys iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, meddygol-gyfreithiol a darparwyr arbenigol eraill. Yn y lle cyntaf, cysylltwch â:

Atgyfeiriadau ac ymholiadau

Dilwyn Jones
Rheolwr y Gwasanaeth
Ty Aberddafen - Canolfan BIRT Cymru
Y Goedlan
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 2DP

Tel 01554 740720
Mobile 07884 866944

Where we are

Lle ‘rydym ni

Wedi’i lleoli ar Y Rhodfa, Machynys, Llanelli, Sîr Gâr, mae Tŷ Aberdafen wedi’I lleoli milltir o ganol tref Llanelli, a 6 milltir o cyffordd 48 yr M4. Mae gan Lanelli cysylltiadau trafnidiaeth cyhoeddus i bob ddinas yng Nghymru a thu hwnt.

Am fwy o wybodaeth am Tŷ Aberdafen cysylltwch â Rhelowr Y Gwasanaeth at y cefeiriad isod os gwelwch yn dda.

Cyfeiriad: Canolfan BIRT I Gymru, Y Rhodfa, Machynys, Llanelli, SA15 2DP

Ffȏn: 01554 740720 neu 07884 866944

E-bost: TyAberdafen@thedtgroup.org

Phone:01554 740720 or 07884 866944

Email:TyAberdafen@thedtgroup.org